Fotó pályázat
A Tourist Farm Kft., „Mit jelent számomra az Alföld?” címmel, országos amatőr fotó pályázatot hirdet. A pályázat célja, hogy, felhívja a figyelmet Alföldünk szépségére, és fontosságára, annak kikapcsolódást és megélhetést nyújtó szerepére, kiemelt figyelmet szentelve a Hortobágyra és a Tisza élővilágának fontosságára. Pályamunkák beküldésére ösztönözzük, azon alkotókat, akik szeretik a rónát, és ezt másoknak is közvetíteni akarják művészi látásmódjukkal. 

A „Mit jelent számomra az Alföld” című fotó pályázat, arra törekszik, hogy a művészet eszközeivel mutassa be az alföldi életet, tájat és élővilágot. A nyertes pályaműveket a Tourist Farm Kft mutatja be 2012. október 7.-én az ünnepélyes kiállítás megnyitóját követően. A pályamunkákat 2012. szeptember 17-ig várjuk.
A pályázat kiírója A Tourist Farm Kft. ( Az email cím védve van a spam botoktól, a megtekintéséhez a JavaScript bekapcsolása szükséges )
A fotópályázattal kapcsolatos információk a honlapon (www.tourist-farm.hu) olvashatók.

A pályázat feltételei:

• A Pályázó feladata, hogy az Alföld megnyilvánulását, megörökítse.

• Egy Pályázó legfeljebb 5, kizárólag önmaga által készített pályamunkát nyújthat be. Sorozatot, kép-párokat is elfogadunk. A téma helyszíne szabadon választható.

• A Pályázó az aláírt jelentkezési lap beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy a képeken szereplő bármely tárgy, személy vagy más védjegy, illetve design-elem felhasználási, közlési és nyilvánosságra hozási jogával írásban is rendelkezik, azokkal szemben harmadik személynek semmilyen tulajdonjoga, anyagi vagy nem anyagi jellegű igénye nem áll fenn. A Pályázó elfogadja, hogy a Pályáztatónak nem áll módjában a képeket visszaszolgáltatni. A Pályázó egyben tudomásul veszi, hogy a beküldött képek nyilvános bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli. Pornográf tartalmú felvételeket kizárunk.

• A pályázat feltételeit a Tourist Farm Kft. (www.tourist-farm.hu, cím: 5362 Tiszaörs, Lovasudvar – Képviseli: Varga Andrea - pályázati koordinátor), mint Pályáztató a pályázati kiírás kihirdetésével, a Pályázó a pályázati anyag benyújtásával magára nézve kötelezően elfogadja. A Pályázó ezzel együtt hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, nevének és a képek címének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához, továbbá elfogadja, hogy a Pályáztató a képeket a 2012. október 7 és 2013. január 31.-e között a Tiszaörsi Lovasudvaron rendezett kiállításon térítésmentesen bemutassa, hogy a kiállítás anyagáról a médiában felvételek jelenjenek meg, továbbá, hogy kiadványaiban az Alföld népszerűsítéséhez felhasználhassa, a díjazottakat a közönségnek bemutassa.

A pályamunkák benyújtása: 

• Kizárólag papíralapon, 30 cm*40 cm-es méretben, megfelelő fotóminőségben kinyomtatott és nagyított fényképekkel lehet pályázni.

• A pályamunkák személyesen az alábbi helyen és időben adhatók le: Tourist Farm Kft 
(Cím: 5362 Tiszaörs, Lovasudvar) 2012. szeptember 17-ig ép csomagolásban, amelyre rá kell írni: „Mit jelent számomra az Alföld?” Fotópályázat, a benne lévő pályamunkák darabszámát és a Pályázó nevét.

• A fent megadott címre postai úton küldött pályamunkáknak 2012. szeptember 17-ig meg kell érkezniük. Az ezen időpont után kézbesített küldeményeket nem vesszük át. A továbbítás során keletkezett sérülésekért a Pályáztató felelősséget nem vállal. A nyilvánvalóan sérülten érkező csomagokat nem vesszük át.

• A képek hátsó oldalán fel kell tüntetni a kép címét és a szerző nevét.

• A csomagoláson belül —külön, csak a Pályázó nevét tartalmazó kisméretű zárt borítékban — egy a pályázó által számítógépen szerkesztett és aláírt Pályázati jelentkezési lapot kell elhelyezni. Ezen meg kell jeleníteni
• a pályázat nevét:” Mit jelent számomra az Alföld?”  Fotópályázat
• a Pályázó nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, életkorát
• a képek címét és készítésük idejét

• Egy csomagban csak egy Pályázó anyaga lehet.

• A személyesen leadott csomagokról a kézbesítő személynek elismervényt adunk át.

• A postán érkező küldemények megérkezéséről a Pályázót e-mailben értesítjük.

• A határidőn túl benyújtott, hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pályamunkákat a Pályáztató kizárja, illetve a szakmai bizottság azokat nem értékeli.

Az elbírálás szempontjai:

• A pályázat szabályainak betartása.
• A  kategória feltételeinek teljesülése.
• Megfelelő technikai színvonal.
• A benyújtott alkotásnak a pályázati címhez való kreatív kapcsolódása.
• Művészi látásmód, közérdeklődésre számot tartó mondanivaló, vizuális értékesség.

A pályázat zsűrije: 

• fotográfus
• Tiszaörs Község Önkormányzata
• a Tiszaörsi lovasudvar ügyvezető igazgatója

Értékelés, díjazás, kiállítás 

A pályázatokat a Tourist Farm Kft. szakértői bizottsága (a pályázat meghirdetői képviselőinek közreműködésével) értékeli, és javaslatot tesz a kiállításon bemutatandó művek listájára, illetve a díjak kiosztására. Az értékelők, amennyiben szakmailag indokolt, a díjakat megoszthatják, illetve a kiadásától eltekinthetnek.

• I. díj: 3 éjszaka, 4 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron félpanziós ellátással 
• II. díj: 2 éjszaka, 3 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron félpanziós ellátással
• III. díj: 2 éjszaka, 3 nap a Tiszaörsi Lovasudvaron 
• IV-VI. díj: Elismerő oklevél

A legjobban sikerült alkotásokat a pályázat meghirdetői 2012. október 7 és 2013. január 31. között „Mit jelent számomra az Alföld?” szervezett kiállításon mutatják be.
A szakmai értékelésre és a díjátadásra a 2012. október 7-i megnyitó ünnepségen kerül sor. 
A kiállítás látogatói a nekik tetsző alkotásokra 2013. január 31-ig adhatják le szavazatukat. 
A látogatóknak leginkább tetsző fotók alkotói tárgyjutalomban részesülnek. 
A pályázattal kapcsolatos további információk a szervezőtől kaphatók a 06-30-2365-345-ös telefonszámon 2012. július 10-ig. Július 11-től a 06-30-6700-468-as telefonszámon várjuk az érdeklődők kérdéseit.

 
Táborok
Modell tábor
Fotótanfolyam
Fotó tábor
Kézműves tábor
Lovas tábor
Programok
Lovaglás, lovasoktatás
Terépiás lovaglás
Fogatozás
Rendezvények
Esküvő
Gulyás és grillparty
Nosztalgia estek

smaragd
Hitel, Biztosítás